Гармонійний розвиток церкви неможливий без взаємодії, координації та тісної співпраці усіх її служінь.
Відділ Забезпечення служінь виконує це завдання. Ап. Павло роз’яснює коринтянам, порядок у
Церкві Христовій: «бо Бог не є Богом безладу, але миру. Як по всіх Церквах у святих» (1Кор. 14:33).
Забезпечення служінь - це допомога кожному служінню, напрацювання бачення і напрямків розвитку.
Забезпечення служінь розвивається у даних напрямках