Гармонійний розвиток церкви неможливий без взаємодії, координації та тісної співпраці усіх її
служінь. Відділ Забезпечення служінь виконує це завдання. Ап. Павло роз’яснює коринтянам,
порядок у Церкві Христовій: «бо Бог не є Богом безладу, але миру. Як по всіх Церквах у святих»
(1Кор. 14:33). Забезпечення служінь - це допомога кожному служінню, напрацювання бачення і
напрямків розвитку.
Забезпечення служінь розвивається у даних напрямках